Овердрафтне кредитування

Ми з Вами на зв'язку 24/7

за телефонами:
(044) 495-64-56
та 0 800 500 600
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій території України.

Овердрафт відкривається клієнту корпоративного бізнесу для забезпечення безперебійних платежів при тимчасовій нестачі або відсутності в нього коштів на поточному рахунку та для покриття платіжних «касових» розривів в його господарській діяльності.

Переваги овердрафту для клієнтів банку

  • спрощений пакет документів, які надає клієнт для отримання овердрафту. Банк не вимагає подання розрахунку техніко — економічного обгрунтування окупності кредиту, бізнес — плану, плану грошових потоків, договорів з контрагентами тощо;
  • відсутність вимог щодо конкретного цільового використання кредитних коштів.;
  • овердрафт, як форма відновлювального кредиту, є для клієнта постійним та поновлювальним джерелом фінансування. В період дії Договору кредиту за овердрафтом клієнт має змогу отримати кредитні кошти в будь — який момент без проведення додаткових узгоджувальних дій з Банком;
  • проста і прозора технологія надання овердрафту без відкриття окремого позичкового рахунку не ускладнює процес ведення бухгалтерського обліку клієнта;
  • клієнт має можливість знизити вартість обслуговування овердрафту за рахунок раціонального використання власних та залучених від Банку грошових ресурсів, оскільки кошти, що надходять на поточний рахунок, автоматично спрямовуються на погашення заборгованості за овердрафтом, а плата за кредитні ресурси нараховується виключно на обсяг реально використаних клієнтом коштів;

Надається класичний овердрафт та за технологією кредитної лінії.

Особливості функціонування «класичного» овердрафту

  • надання овердрафту траншами, на конкретно встановлений строк траншу, визначений Договором кредиту за овердрафтом;
  • наявність обов’язкової вимоги погашення (обнуління) заборгованості за овердрафтом згідно із встановленим строком траншу.

Особливості функціонування овердрафту за технологією кредитної лінії

  • надання овердрафту без встановлення конкретного строку траншів овердрафту протягом терміну дії Договору кредиту за овердрафтом;
  • відсутність обов’язкової вимоги погашення (обнуління) заборгованості за овердрафтом протягом терміну дії Договору кредиту за овердрафтом.

Овердрафт за технологією кредитної лінії надається клієнтам із швидкою обіговістю оборотних коштів та, за окремим рішенням відповідного колегіального органу Головного офісу Банку, системоутворюючим клієнтам Банку.