Банківські гарантії

Ми з Вами на зв'язку 24/7

за телефонами:
(044) 495-64-56
та 0 800 500 600
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій території України.

Банківська гарантія являє собою безвідкличне зобов’язання банку оплатити бенефіціару певну суму грошей, якщо результати операції не відповідають очікуваним або сторона договору не виконала свої зобов’язання перед бенефіціаром. Банківська передбачається договором, укладеним між продавцем і покупцем, та є окремим зобов’язанням, юридично незалежним від основного договору між покупцем та продавцем. Платежі по гарантії вимагають надання до банку бенефіціаром заяви про те, що зобов’язання за контрактом не виконані або не повністю виконані заявником гарантії і бенефіціар має право отримати по гарантії певну суму грошей. Гарантії підпорядковуються законами тієї країни, де знаходиться банк, що випускає гарантії.

Також, Міжнародна торгова палата опублікувала Уніфіковані правила для гарантій за вимогою (публікація № 758, редакція 2010 року), якими регулюються дії та відношення заявника гарантії, бенефіціара та банку, та посилання на які може бути включене до тексту гарантії за бажанням сторін.

Резервний акредитив був розроблений американською банківською системою і виконує ті ж функції що і банківська гарантія. Використання резервного акредитива регулюється Міжнародними практиками для резервних акредитивів, видання МТП 1998 року, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, публікація Міжнародної торгової палати № 600, редакція 2007 року.

В основному, резервний акредитив служить забезпеченням платежів у випадках невиконання зобов'язань третьою стороною на відміну від товарного акредитива, який забезпечує платіж тільки при виконанні зобов'язань.