Депозитарні послуги зберігача цінних паперів

Ми з Вами на зв'язку 24/7

за телефонами:
(044) 495-64-56
та 0 800 500 600
безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій території України.

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 533966 від 20.05.2010р.

Зберігачем АТ «Дельта Банк» укладені депозитарні договори з депозитаріями ПрАТ «ВДЦП», ВАТ «НДУ», НБУ що дає можливість виконувати операції зі всіма цінними паперами, що обертаються в цих депозитарних системах.

АТ «Дельта Банк» надає широкий спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів, інститутам спільного інвестування.

Депозитарні послуги включають:

 • відкриття рахунків у цінних паперах;
 • облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперах, відповідальне зберігання документарних цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах:
  • зарахування і списання цінних паперів за цивільно-правовими актами;
  • перереєстрація прав власності на цінні папери за угодами що укладаються на організаторах торгівлі;
  • блокування/розблокування цінних паперів з метою зниження розрахункових ризиків за угодами щодо цінних паперів;
  • блокування/розблокування цінних паперів для отримання кредитів під заставу цінних паперів, в т.ч. для отримання комерційними банками кредитів рефінансування;
  • обмеження в обігу цінних паперів при внесенні цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи;
  • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
  • знерухомлення і матеріалізація цінних паперів;
 • обслуговування операцій з державними цінними паперами в т.ч. з облігаціями внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість. Обслуговування операцій кредитування під заставу ПДВ-облігацій;
 • інформаційне обслуговування депонентів:
  • надання довідок щодо стану рахунків у цінних паперах, проведених операцій за будь-який період, корпоративних дій емітента, умов обігу цінних паперів;
  • надання консультаційних послуг щодо депозитарної діяльності;
  • надання довідково-аналітичних матеріалів що характеризують ринок цінних паперів;
 • грошові розрахунки по операціях з цінними паперами:
  • перерахування доходів по цінним паперам;
  • перерахування грошових коштів при здійсненні депозитарієм поодиночних розрахунків по угодах за принципом «Поставка цінних паперів проти оплати»;
  • блокування/розблокування та перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків за договорами, які укладаються на організаторах торгівлі;
 • обслуговування інститутів спільного інвестування: зберігання та проведення операцій з активами ІСІ, перевірка розрахунку вартості чистих активів, підтвердження платежів, контроль за відповідністю операцій регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ;
 • обслуговування емітентів іменних цінних паперів щодо дематеріалізації цінних паперів — переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

Клієнти зберігача АТ «Дельта Банк» отримують:

 • просту процедуру перереєстрації прав власності на цінні папери за цивільно-правовими актами;
 • швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;
 • суттєве зниження розрахункових ризиків за угодами з цінними паперами;
 • схоронність депонованих цінних паперів;
 • швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні;
 • своєчасне інформування клієнтів про відображення операцій на рахунках в цінних паперах, корпоративні дії та операції емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • обслуговування за помірними тарифами на депозитарні послуги.

Тарифи Зберігача (DOC, 137,0 КБ)З питань депозитарних послуг, які надає АТ «Дельта Банк» звертатися до відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за тел: 044-495-64-04.