Депозитна лінія Зручна

Продукт розроблений для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сегменту МСБ, які активно розміщують тимчасово вільні кошти та прагнуть отримувати максимальний дохід від здійснення вкладних операцій при мінімальних затратах часу на їх оформлення.

Депозитна лінія «Зручна» - це сукупність строкових вкладів (траншів) в рамках дії Генерального договору, які розміщуються Клієнтом на одному депозитному рахунку, кожен з яких має власні умови щодо строку розміщення, розміру відсотків, порядку їх сплати та порядку повернення траншів.

Депозитна лінія «Зручна» для представників малого та середнього бізнесу має наступні переваги:

 • Відсутність блокування рахунку (до реєстрації в ДПІ) за кожним наступним вкладом (траншем).
 • Незмінно вигідна процентна ставка.
 • Розміщення тимчасово вільних коштів на строк від 3-х днів.
 • Дострокове повернення одного із вкладів (траншу) не спричиняє розірвання Генерального договору та зменшення процентної ставки за іншими вкладами (траншами).
 • Збереження депозитного рахунку діючим за відсутності коштів на ньому в проміжках між розміщенням окремих вкладів.
 • Скорочення витрат часу та документообігу на розміщення коштів та оформлення депозиту.

Мінімальна сума первинного внеску

 • Для вкладів у національній валюті — 10 000 грн.
 • Для вкладів у доларах США — 1 000 доларів США.
 • Для вкладів у євро — 1 000 євро.

Відсоткова ставка

Відсоткова ставка за вкладом встановлюється в залежності від двох показників:

 • терміну, на який вкладник бажає розмістити вклад (транш);
 • режиму виплати відсотків, в кінці строку або щомісяця.

Валюта вкладу

Виплата процентів

Термін розміщення коштів на вкладному рахунку

від 3 до 6 днів

від 7 до 13 днів

від 14 до 30 днів

від 31 до 45 днів

від 46 до 90 днів

від 91 до 180 днів

від 181 до 270 днів

від 271 до 364 днів

Гривні

в кінці строку

6,0%

9,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

щомісяця

-

-

-

11,5%

12,5%

13,5%

14,5%

15,5%

Долари

в кінці строку

2,5%

3,0%

4,0%

4,5%

5,0%

6,0%

6,5%

7,0%

щомісяця

-

-

-

4,0%

4,5%

5,5%

6,0%

6,5%

Євро

в кінці строку

2,5%

3,0%

4,0%

4,5%

5,0%

6,0%

6,5%

7,0%

щомісяця

-

-

-

4,0%

4,5%

5,5%

6,0%

6,5%

Умови дострокового повернення вкладу

 • У разі дострокового поверненні вкладу (траншу) за ініціативою Вкладника, здійснюється перерахунок процентів за ставкою 1% річних.