Депозитарні послуги зберігача цінних паперів

Ми з Вами на зв'язку 24/7

за телефонами:
(044) 428-95-95
та 0 800 500 600
безкоштовно зі стаціонарних телефонів на всій території України.

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів на підставі ліцензії державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ № 533966 від 20.05.2010.

Зберігачем АТ «Дельта Банк» укладені депозитарні договори з депозитаріями ПрАТ «ВДЦП», ВАТ «НДУ» та НБУ, що дає можливість виконувати операції зі всіма цінними паперами, що обертаються в цих депозитарних системах.

АТ «Дельта Банк» надає широкий спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів, інститутам спільного інвестування.

Депозитарні послуги включають:

 • Відкриття рахунків у цінних паперах.
 • Облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперах, відповідальне зберігання документарних цінних паперів.
 • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах:
  • зарахування і списання цінних паперів за цивільно-правовими актами;
  • перереєстрація прав власності на цінні папери за угодами, що укладаються на організаторах торгівлі;
  • блокування та розблокування цінних паперів з метою зниження розрахункових ризиків за угодами щодо цінних паперів;
  • блокування та розблокування цінних паперів для отримання кредитів під заставу цінних паперів, в т.ч. для отримання комерційними банками кредитів рефінансування;
  • обмеження в обігу цінних паперів при внесенні цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи;
  • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
  • знерухомлення і матеріалізація цінних паперів.
 • Обслуговування операцій з державними цінними паперами, в т.ч. з облігаціями внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість.
 • Обслуговування операцій кредитування під заставу ПДВ-облігацій.
 • Інформаційне обслуговування депонентів:
  • надання довідок щодо стану рахунків у цінних паперах, проведених операцій за будь-який період, корпоративних дій емітента, умов обігу цінних паперів;
  • надання консультаційних послуг щодо депозитарної діяльності;
  • надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.
 • Грошові розрахунки по операціях з цінними паперами:
  • перерахування доходів за цінними паперами;
  • перерахування грошових коштів при здійсненні депозитарієм поодиночних розрахунків по угодах за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
  • блокування, розблокування та перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків за договорами, які укладаються на організаторах торгівлі.
 • Обслуговування інститутів спільного інвестування:
  • зберігання та проведення операцій з активами ІСІ,
  • перевірка розрахунку вартості чистих активів,
  • підтвердження платежів,
  • контроль за відповідністю операцій регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
 • Обслуговування емітентів іменних цінних паперів щодо дематеріалізації цінних паперів — переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну.

Що отримують клієнти зберігача АТ «Дельта Банк»?

 • Просту процедуру перереєстрації прав власності на цінні папери за цивільно-правовими актами.
 • Швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів.
 • Суттєве зниження розрахункових ризиків за угодами з цінними паперами.
 • Схоронність депонованих цінних паперів.
 • Швидкий і зручний спосіб застави цінних паперів при кредитуванні.
 • Своєчасне інформування клієнтів про відображення операцій на рахунках в цінних паперах, корпоративні дії та операції емітента щодо випущених ним цінних паперів.
 • Обслуговування за помірними тарифами на депозитарні послуги.

Тарифи зберігача (DOC, 137,0 КБ)

З питань депозитарних послуг, які надає АТ «Дельта Банк», звертатися до відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за телефоном (044) 495-64-04.